Erhvervspsykolog

TRIO / MED

MED, Samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøgrupper, TRIOer…..

Der er mange måder at organisere sig på. Og der er mange muligheder for uklarheder om ansvar og roller.
Og det hele forandrer sig fra afhængigt af emnet der tales om: kerneopgaven, sygefravær, samarbejdsproblemer, vold/trusler osv.

Gråzonespillet

TRIOen består af Leder, TR og AMR.
Men hvilke gråzoner er der i deres roller og funktioner?
Det sættes der fokus på i Gråzonespillet som jeg har udviklet i samarbejde med Region Syddanmark.
Det er et simpelt men meget velfungerende dialogspil om en række relevante dilemmafyldte situationer. Hvem skal gøre hvad?
Undervejs foretager deltagerne et perspektivskifte så de giver deres svar fra en anden rolle end deres egen. Og det kan være ganske interessant for både fortæller og lytter at høre hvad andre ville have gjort hvis de var i mine sko…..

Jeg kan bl.a. tilbyde

-Inspirations- og uddannelsesdage
-Bistand til skræddersyede forløb til konkrete grupper
-Store konference- og temadage med emnet i centrum. Se mit afsnit om Stormøder.
-Gråzonespillet kan indgå i alle disse sammenhænge.

Stormøder med energi og inddragelse

De seneste år har jeg udviklet en ny og anderledes form til stormøder som bringer mere energi og inddragelse:
-Korte præcise oplæg
-Tid til drøftelse i egen gruppe efter hvert lille input
-Praksisnære eksempler der passer til deltagerne
-Isbrydere der passer til emnet
-Træning af Mikroværktøjer og masser af ”liv i salen”
-Gråzonespillet og Dialogspil om fravær kan indarbejdes i programmet.
-Movearounds-metoden kan benyttes til emnet følelsesmæssige krav
Selv med flere hundrede deltagere kan det lykkes at lave dette “gruppearbejde”-tilsnit på møderne.

Emner er bl.a.

-Krav i arbejdet – præsentation og træning af konkrete værktøjer
-Forandringer i arbejdslivet
-Drøftelses- og beslutningskultur (processuel retfærdighed)
-Høje følelsesmæssige krav (med værktøjet Movearounds)

Jeg kan bl.a. tilbyde

-Hjælp til planlægning af indhold og afvikling
-Oplæg, isbrydere
-Konferencier-rollen gennem hele dagen
-Værktøjskasse af mine egne bidrag (slides, pdf-hæfte)
-Indsamling og redaktionel bearbejdning af deltagernes bidrag på dagen

Fravær og Nærvær

Fravær er et stort og komplekst emne der har mange tråde til andre forhold i arbejdslivet. En indsats på området fører derfor ofte til positiv udvikling på flere andre områder. Men en indsats kræver finesse og god fornemmelse for hvilke ord og logikker der benyttes. Risikoen for at skabe modstand mod indsatsen vil altid være stor.
Dialogspillet om fraværskultur er velegnet til netop disse udfordringer.
Spillet har jeg udviklet til Region Syddanmark og det hjælper til at indkredse forhold der får nogle medarbejdere til at blive hjemme og andre til at tage afsted når man “ligger på vippen” til en sygemelding. Det er velegnet til fokusere på gruppen, ledelsen og kulturen og ikke kun den individ-orienterede der præger den fremherskende tilgang fravær/nærvær. Derved kan alle IGLO-niveauerne komme i spil til det komplekse emne.

Jeg kan bl.a. tilbyde

-Bistand til strategiske overvejelser om fraværsindsatser
-Kurser i fraværssamtaler for både ledere og TR (bisiddere)
-Kurser om fraværskultur for ledere, TRIOer, MED-udvalg og lign.
-Dialogspillet om fraværskultur kan benyttes i disse sammenhænge 
-Gråzonespillet vil ofte være relevant i denne sammenhæng. Se mit afsnit om TRIO/MED

 

Kommunikation og konflikt

Denne overskrift dækker flere arbejdsfelter:
-Lederens forskellige typer samtaler (MUS, fraværssamtaler osv)
-Feedback og den gode kollegiale kommunikation
-Konflikter mellem kolleger
-Konflikter med borgere/kunder
-Konstruktive kontroverser

Jeg har fokus på de berigende og udviklende aspekter ved samarbejde, kommunikation og konflikter, eksempelvis på den temadag jeg kalder Konstruktive Kontroverser.

Jeg kan bl.a. tilbyde

-Kurser og træning i metoder
-Foredrag, oplæg
-Konfliktløsning/mediation mellem to parter
-Interviews og andre typer undersøgelser

Vold / Trusler

Jeg har arbejdet med emnet vold mellem borgere og ansatte siden 1996.

Jeg er medforfatter på bogen Forstå og forebyg vold fra Munksgaard Danmark.
Ifm bogen udviklede jeg RRR-modellen (Relationen-Rygsækken-Rammen). Du kan se modellen på det billede der hører til Kommunikation og Konflikt.
Modellen giver et overblik over de mange mulige indsatsområder når man skal forebygge vold og trusler. Dels i 
Relationen mellem parterne (pilen og 6/9-tallet), dels i Rygsækken på hver af de to parter og dels i Rammen (konteksten) omkring dem. Modellen udtrykker meget godt min helhedsorienterede tilgang: der skal sættes ind på flere områder hvis man skal lykkes med en forebyggende indsats.

Jeg har desuden udviklet en række officielle materialer (vejledninger, film, dialogspil) til brug for bl.a. kontor- og skrankemiljøer.
Se www.bar-foka.dk eller 
www.arbejdsmiljoweb.dk

Jeg kan bl.a. tilbyde

-Kurser og træning
-Foredrag, oplæg
-Supervision i konkrete situationer
-Hjælp til udarbejdelse af retningslinjer.

Mikroværktøjer til kollegial læring og refleksion

Hvorfor sker læring og refleksion på møder og kursusdage hvor man er langt væk fra arbejdet og de rammer hvori læringen skal bruges???

Som konsulent bestræber jeg mig på at finde små, virksomme, hjælpsomme, enkle værktøjer der skaber refleksion og læring i tæt kobling med arbejdsdagen.
Jeg kalder dem Mikroværktøjer og jeg har samlet en række af dem i hæftet “Mikroværktøjer til kollegial refleksion og læring” hvor der er en række korte instruktioner til “Chilli-barometret”, “Ryggen til”, “Feedback”, “Positiv sladder” og 19 andre mikroværktøjer. 

Jeg kan bl.a. tilbyde

-3-timers og 1-dages kurser med træning af mikroværktøjer ift et fokus som I vælger.
-Processtyring: drøftelse af jeres refleksions- og læringskultur
-Afvekslende seancer med høj grad af deltagerinddragelse
-Salg af hæftet

Ledelse

Ledelse indgår i alle mine opgaver, implicit eller eksplicit.
Uden god ledelse ingen god trivsel og ingen vellykkede forandringer.

Jeg bidrog som konsulent, metodeudvikler og medforfatter på det store Projekt Ledelse af Teams på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (www.NFA.dk). Projektet har under navnet Managing Teams resulteret i en lang række internationale videnskabelige artikler af Karina Nielsen (se https://www.sheffield.ac.uk/management/staff/knielsen/index), som bl.a. har resulteret i international udbredelse af IGLO-modellen.

I Danmark udkom bogen “Teamledelse med det rette twist” som ses på billedet. Her præsenterer vi en lang række anvendelige værktøjer til teamsamarbejde og teamledelse.


Tilbud: Jeg kan sende en gratis pdf-udgave af den samlede bog hvis du sender mig en besked.

Jeg kan bl.a. tilbyde

-Inspirationsoplæg til temadage med skræddersyede emner
-Ledercoaching 1:1 og i gruppe
-Udviklingsforløb for ledergrupper
-Strategisk sparring til ledere og ledergrupper.
-Lederens forskellige typer samtaler (MUS, fravær, feedback osv), kurser, oplæg og træning

APP til løbende dialogisk APV

Jeg er medstifter af firmaet DoBetter som har udviklet et bud på Fremtidens APV.
Med andre ord noget så sjældent som en dialogisk APP til løbende APV

-Mere involvering, mere mening, mere handling
-Spørgeskemafri
-Brug af foto
-Samarbejdsbaseret
-Inddragelse i alle APV-faser
-Simpelt digitalt værktøj til telefon, tablet og computer

Se mere på www.DoBetter.tools

Styrket Borgerkontakt

Klager til det offentlige har sjældent gjort nogen lykkeligere, hverken klageren eller den ansatte.
Tænk hvis man kunne håndtere en klage fra en utilfreds borger så 
a) borgeren blev mere tilfreds,
b) medarbejderen blev mere kompetent og rolig og
c) man sparede en masse klagebehandlingstid fordi sagen ikke triller videre til nye personer.

Det kan man faktisk, med Styrket Borgerkontakt. Se www.styrketborgerkontakt.dk

Jeg er så heldig at undervise på konceptet med en række dygtige kolleger i Kernegruppen.

Vi tilbyder bl.a

-Inspirationsoplæg
-Korte introduktioner
-Træningskurser
-Udviklingsforløb
-Train-the-trainer
…….og altid med et fokus på god implementering.

Metodeudvikling

Men når lokummet brænder, så er vi gode til at stå sammen!

Det sagde en kunde på et formøde.
Så lavede jeg et lokum af gammelt træ som vi brændte af i slutningen af kurset.
Deltagerne satte sedler på, hvor de skrev ting de gerne ville vinke farvel til.

Jeg kan godt lide at være kreativ i min brug af lokaler og remedier.
Og jeg kan godt lide at udvikle metoder og modeller.
Og jeg er specielt stolt når de på samme tid er simple at formidle, lette at huske og alligevel kan rumme kompleksiteten i emnet.
Igennem årene har jeg udviklet en række modeller/værktøjer jeg mener har disse kvaliteter, bl.a.
RRR-modellen, IGLO-modellen, OBH-modellen,
PBU, DoBetter-metoderne, SAM-metoderne,
Visuel kortlægning, Forbedringstavlen,
Triade-netværk, Gråzonespillet,
Movearounds, Mikroværktøjer

Jeg kan let inspireres til at lave nye.
Så har I brug for nye modeller eller metoder, så kan jeg måske hjælpe.

Baggrund

Uddannelse

Cand.Psych., Aarhus Universitet 1996
Bachelor i Idéhistorie, Aarhus Universitet 1993
Autoriseret psykolog, godkendt af Dansk Psykologforening
Uddannet i NFA’s Tredækker II (trivselsundersøgelser) og godt bekendt med NFA’s EPQ
Certificeret i MBTI typeindikator, trin I og II
Certificeret i TCI (teammåling)
Certificeret i Peopletools

Erfaring

Selvstændig erhvervspsykolog siden januar 2007.
11 års erfaring som BST-psykolog (Kolding BST-Center 1996-2000, Århus Kommunes BST/Udviklingshuset 2000-2007).

En del af “kernegruppen” i Styrket Borgerkontakt (www.styrketborgerkontakt.dk)

Medstifter og direktør i DoBetter (www.DoBetter.tools)

Publikationer

Teamledelse med det rette twist” (NFA; 2008)
Tilbud: jeg kan sende en gratis pdf af hele bogen. Send mig en besked.

“Forstå og forebyg vold” (Munksgaard; 2005).
Udsolgt fra forlaget

SAM Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (NFA; 2017)
Se mere på https://nfa.dk/sam

Mikroværktøjer til kollegial læring og refleksion (egen publikation 2013)
Kontakt mig for tilbud

Samarbejde med Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Metodeudvikler og konsulent på følgende projekter i samarbejde med  Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projekt Ledelse af teams

v. professor Karina Nielsen.

Har resulteret i en lang række forskningspublikationer i internationale tidsskrifter. På engelsk hed projektet Managing Teams.

Min andel var udvikling og afvikling af lederkurserne i projektet.
Projektet og de mange metoder (bla. OBH-modellen og IGLO-modellen) er beskrevet i bogen “Teamledelse med det rette twist” (NFA; 2008)

Tilbud: jeg kan sende en gratis pdf af hele bogen. Send mig en besked.

De Fire Esser

v. professor Karina Nielsen.

Min andel var udvikling af “De fire Esser”, en handleplansmetode til APV-processer og projektledelse.
Elementerne  er siden videreudviklet i DoBetter-metoderne (www.DoBetter.tools)

SAM: Styrkelse af arbejdsmiljøet med medarbejderne

v. professor Andreas Holtermann

Min andel var udvikling af helt nye APV-metoder, eksempelvis Visuel kortlægning og Forbedringstavler samt guide til procesledelse af workshops.

På denne video gennemgår jeg metoderne. Se mere på https://nfa.dk/sam
https://nfa.dk/da/Nyt/Arrangementlisteside/Tidligere-arrangementer/Gaa-hjem-moeder/Styrk-arbejdsmiljoet-med-medarbejderne

DPQ: Dansk psykosocial spørgeskema

v. Thomas Clausen og Johan Simonsen Abildgaard.Mit bidrag har været udvikling af formidlings- og procesværktøjer til DPQ-projektet, bl.a. “prioriteringsvippen”, “væggen” mm.

 

Hvad siger kunderne

… Må altså sige igen, at jeg i min tid har hørt mange oplæg – men dit var VIRKELIG brugbart…. Min AMIR-repræsentant mener det samme....

Marianne Fjendbo

Afdelingsleder, Frydenslund Aktivitetstilbud og Den Blå Gård, Silkeborg Kommune

Michael Munch-Hansen er en fortræffelig formidler og facilitator ved stormøder omkring arbejdsmiljø.
Han formår både at være nærværende og kritisk-konstruktiv på en involverende måde.
Bedste anbefalinger.

Tom Uldahl Christiansen

Personale- og organisationschef og ansvarlig for arbejdsmiljøet i Ikast-Brande Kommune

Michael Munch-Hansen har fra første drøftelse af vores ønsker og behov, været en meget troværdig og konstruktiv samarbejdspartner.
ichael formår at lytte til det der ikke bliver sagt. Italesætte dette og straks komme med et konstruktivt forslag som ramte plet første gang.
Tillidsvækkende i sin tilgang og adfærd overfor mit personale, som var en væsentlig årsag til de konkrete resultater.
Efterfølgende har både personale og jeg brugt Michaels termer, da de rammesætter, hvordan vi kan være del af den ankomne fremtid.

Christian Valvik Thaarup

Aarhus Kommune

Michael Munch-Hansen har gennem årene løst flere opgaver for Silkeborg Kommune.
Han har bl.a. af 2 omgange faciliteret Stormøder for vores Arbejdsmiljøorganisation. Sidst var temaet Høje Følelsesmæssige Krav i arbejdet.
MMH formår på inspirerende
vis og med en jordnær tilgang, at formidle meget komplekse emner, samt give konkrete værktøjer,
der er let at gå ud og anvende efterfølgende på arbejdspladserne. ”

Morten Bønløkke

Sektionsleder HR, Silkeborg Kommune

I have over a period of two decades had the opportunity to work closely with Michael Munch-Hansen on several research projects, e.g. the Managing teams and the PIPPI projects. Both projects have led to both practitioner oriented output and scientific output in high impact journals.
I have on these occasions been impressed with Michael’s outstanding ability to translate research into practice and develop tools and methods that fit the organizational context. Michael’s work has been invaluable to the success of the projects and their ability to add to our understanding on how to improve the work environment.

 I am happy to give Michael and his new project my very best recommendations. I am confident that Michaels’ ability to develop evidence-based tools and methods that fit the organizational will mean that this project will be a great success.

Karina Nielsen

Professor of Work Psychology, University of Sheffield

MSO har med stor tilfredshed nydt godt af Michaels konsulentbistand i forbindelse med undervisnings- og procesforløb.
Michael er en iderig, engageret, respektfuld og udfordrende konsulent med stor faglig ballast.

Vibeke Sjøgreen

Udviklingschef, Personale & organisation, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Michael er en super god formidler, som på en pædagogisk måde formår at koble teori og praksis sammen med gode konkrete eksempler,
så det bliver forståeligt og anvendeligt i praksis. Tak for en super god temadag 

Charlotte Brændstrup og Kim Hornbæk

arbejdsmiljøkonsulent og (arbejdsmiljøkonsulent) HR/Arbejdsmiljø Silkeborg Kommune.

Vi har haft en god og konstruktiv dialog med Michael Munch-Hansen i forhold til at finde frem til, hvad vi og vores målgruppe havde brug for.
Og vi har begge gange været rigtig godt tilfredse med både processen og resultatet !

Vi har oplevet, at samarbejdet med Michael Munch-Hansen har været konstruktivt og professionelt med meget høj faglig kvalitet.

Merete Thomassen

Børn og Unge - Personale - Team HR og arbejdsmiljø

Lyst til at høre mere?

Måske kan jeg hjælpe på dette område?
Kontakt mig, så kan vi undersøge det sammen